Stipendija

Vytauto Kernagio vardo stipendija

Vytauto Kernagio vardo metinė stipendija skiriama Lietuvos Muzikos ir Teatro akademijos teatro ir kino fakulteto, vaidybos ir režisūros katedros studentui – scenos meno atlikėjui, atsižvelgiant į pačių studentų užpildytas paraiškas ir kurso vadovų rekomendacijas. Kandidatas siūlomas, patvirtinus jį katedros posėdyje, dalyvaujant kursų vadovams, katedros vedėjui ir fakulteto dekanui.

Pagrindiniai kriterijai, taikomi studentui, kuriam skiriama Vytauto Kernagio vardo stipendija:

  1. Iniciatyva ir pažangumas savo specialybės studijose,
  2. Savarankiška, novatoriška kūryba akademijoje ir už jos ribų,
  3. Motyvuotas kūrybinės veiklos tęstinumas ir motyvuotas paramos būtinumas.

Vaidybos ir režisūros katedros studentai, pretenduojantys į Vytauto Kernagio vardo stipendiją, privalo parašyti pareiškimus. Pareiškimai priimami ne vėliau kaip dvi savaitės iki stipendiato paskelbimo datos. Stipendiatai skelbiami gruodžio ir gegužės mėnesiais.

Tikslią Vytauto Kernagio vardo stipendijos įteikimo datą paskelbia Vytauto Kernagio fondas, likus ne mažiau kaip 6 savaitėms iki jos.

Vytauto Kernagio vardo stipendiją įsteigė ir finansuoja Vilniaus „Sostinės“ LION‘S klubas.